آموزش

کلاس های آنلاین یه راه ساده و موثر واسه یادگیری مهارت های جدید هستن. اگه میخوای یادگیری یه زبان جدید یا نواختن یه ساز رو شروع کنی، کلاس های خصوصی جذاب و مقرون به صرفه با پَل های متخصص ما رو از دست نده!
kids tutoring classes

مدرس ادبیات فارسی
17 دلار آمریکا / 55 دقیقه

Visit Profile

مدرس نمایش خلاق
25 دلار آمریکا / 55 دقیقه

Visit Profile

مدرس زبان فارسی کودکان
11 دلار آمریکا / 55 دقیقه

Visit Profile

پایتون و اینترنت اشیا
15 دلار آمریکا / 55 دقیقه

Visit Profile

مدرس سازهای کوبه‌ای
15 دلار آمریکا / 30 دقیقه

Visit Profile

مدرس زبان انگلیسی
15 دلار آمریکا / 55 دقیقه

Visit Profile

مدرس زبان فرانسه
15 دلار آمریکا / 55 دقیقه

Visit Profile
Mana rezaei English tutor

مدرس زبان انگلیسی
15 دلار آمریکا / 55 دقیقه

Visit Profile

مدرس زبان فارسی کودکان
11 دلار آمریکا / 50 دقیقه

Visit Profile

مدرس ویولن
10 دلار آمریکا / 55 دقیقه

Visit Profile

مدرس زبان انگلیسی
17 دلار آمریکا / 55 دقیقه

Visit Profile

مدرس زبان انگلیسی
17 دلار آمریکا / 55 دقیقه

Visit Profile

مدرس زبان روسی
22 دلار آمریکا / 55 دقیقه

Visit Profile

مدرس آواز کلاسیک
18 دلار آمریکا / 40 دقیقه

Visit Profile

مدرس یوگا
15 دلار آمریکا / 55 دقیقه

Visit Profile

مدرس 3D Max
34 دلار آمریکا / 55 دقیقه

Visit Profile

مدرس ریاضی و تفکر سیستمی
20 دلار آمریکا / 50 دقیقه

Visit Profile

مدرس تنبور
8 دلار آمریکا / 30 دقیقه

Visit Profile

اسطوره‌شناسی
9 دلار آمریکا / 90 دقیقه

Visit Profile

آموزش اکسل
11 دلار آمریکا / 55 دقیقه

Visit Profile

مدرس شطرنج
21 دلار آمریکا / 55 دقیقه

Visit Profile

مدرس تنبک و سه‌تار
20 دلار آمریکا / 30 دقیقه

Visit Profile

مدرس گیتار کلاسیک
17 دلار آمریکا / 30 دقیقه

Visit Profile

مدرس پیانو
18 دلار آمریکا / 50 دقیقه

Visit Profile

مدرس تنبک و عود
17 دلار آمریکا / 40 دقیقه

Visit Profile

مدرس زبان چینی
11 دلار آمریکا / 55 دقیقه

Visit Profile

مدرس ادبیات فارسی
15 دلار آمریکا / 30 دقیقه

Visit Profile

مدرس سایکودرام
18 دلار آمریکا / 50 دقیقه

Visit Profile

مدرس گیتار
10 دلار آمریکا / 30 دقیقه

Visit Profile

پرسونال ترینر
13 دلار آمریکا / 55 دقیقه

Visit Profile